Simundervisning i förskola och skola

Motion 2013/14:Ub276 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om simundervisning på förskolenivå.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det är skolans ansvar att alla barn lär sig simma.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att specialundervisning i simning vid behov ska arrangeras inom ramen för skolgymnastiken.

Motivering

Varje år dör åtskilliga svenskar i drunkningsolyckor, både vuxna och barn. Eftersom denna siffra redan är för hög är det oroande att åtskilliga barn går ut skolan utan att lära sig simma.

Förutom risken för drunkningsolyckor är detta en fråga om livskvalitet. Livet riskerar att bli mer begränsat om man inte kan simma. Den icke simkunnige är mer benägen att välja bort/oroa sig för båtresor, fiske och bad.

Simundervisningen inom skolgymnastiken är oftast inte tillräcklig, särskilt inte för de barn som aldrig tidigare övat simning. Bristande resurser och ett pressat schema gör att alltför många elever erbjuds alltför lite simundervisning under sin skoltid.

Det är dags att införa simundervisning redan på förskolenivå. Drunkning är den vanligaste dödsorsaken för barn 1–4. En studie visar att ett strukturerat simprogram kan minska risken för drunkning med upp till 88 procent för barn under 5 år.

Simträning på förskolenivå är särskilt viktigt för de barn vars föräldrar inte har råd med simskola. Genom tidig simträning kan drunkningsolyckor förebyggas och barnen får en utmärkt förberedelse för simträningen i skolan. Det ökar chansen att barnen lär sig simma under sin skoltid.

Simträningen i skolan behöver bli bättre och vid behov ska specialundervisning i simning arrangeras. Goda simkunskaper spelar en viktig roll både av säkerhetsskäl och för barns möjligheter till motion och att njuta av natur och sommar. Det är därför angeläget att skolans pedagogik anpassas till att ge varje barn tillgång till en simundervisning som är anpassad efter dess behov. Målet ska vara att ingen elev lämnar skolan utan att ha lärt sig simma.

Stockholm den 30 september 2013

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)