Sex och samlevnad som ämne på lärarutbildningar

Motion 2009/10:Ub475 av Catharina Bråkenhielm (s)

av Catharina Bråkenhielm (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sex och samlevnad bör ingå som ett ämne i lärarutbildningen.

Motivering

De samhällsförändringar som skett i Sverige och stora delar av världen under de senaste 40 åren har bland annat inneburit en förlängd ungdomsperiod och uppskjuten familjebildning. Den koppling som tidigare funnits mellan familjebildning och sexualdebut har därmed i praktiken upplösts. Unga människor i Sverige har flera sexuella partner innan de ganska sent ingår äktenskap eller äktenskapliga relationer. Det finns många positiva resultat av detta. Studier visar att unga människor idag är mer nöjda med sina nära relationer och sin sexualitet. Studier visar också att unga kvinnor och män har ett mer jämlikt sexliv, vilket är glädjande.

Denna aktiva ungdomssexualitet kräver ett nytt sätt att förhålla sig till sexualitetens hälsorisker. Sannolikheten att i Sverige möta en hivsmittad person har aldrig varit så stor som nu. Antalet diagnostiserade klamydiafall ökar och också antalet aborter.

Trots att sexualundervisningen har varit obligatorisk i 50 år och att kvaliteten inte är hög tas frågan inte på allvar. Elever kan i dag mötas av lärare som inte har utbildning i hur man bäst undervisar om sexualitet, och som inte vet hur ett förtroligt samtal om samlevnad ska tas upp. Så ser det ut trots att vi vet att arbetet för en god sexuell hälsa behöver nå alla unga. Varje ung människa erövrar sin egen sexualitet och behöver rätt stöd för att inte få allvarliga hälsoproblem. Om inte skolan tar upp och diskuterar sexualitet fås informationen någon annanstans ifrån och jag vill inte att pornografin ska vara den enda förmedlaren.

Stockholm den 30 september 2009

Catharina Bråkenhielm (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)