Samordnad arbetstid

Motion 2010/11:A346 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en förändring bör genomföras i arbetstidslagen så att arbetsgivarna får ett ansvar för att samordna arbetstiden i de fall då en arbetstagare har mer än en arbetsgivare.

Motivering

Många människor i Sverige riskerar idag att arbeta för mycket. Brist på personal och rädsla att inte räcka till gör att människor hoppar över pauser och lunchraster och jobbar övertid gratis. Detta är svårt att göra något åt, eftersom det är arbetstagarna själva som gör det utan att de behöver vara beordrade till det av överordnade. Det går däremot att komma åt de arbetstagare som har flera jobb och sammanlagt arbetar långt fler timmar än vad som är rimligt från folkhälsosynpunkt.

För att förhindra att människor blir utarbetade bör ett samordningsansvar mellan arbetsgivare införas. En huvudarbetsgivare bör ha ett samordningsansvar med arbetstagarens övriga arbetsgivare och ansvara för att den sammanlagda arbetstiden inte blir orimlig. Arbetstagaren bör ha upplysningsplikt om vilka arbetsgivare han eller hon har så att samordningen kan genomföras. Denna fråga kan inte bara vara avgörande för arbetstagarens liv och hälsa, den är en säkerhetsfråga för hela samhället. En taxichaufför som kör taxi dagtid och arbetar som nattvakt nattetid kan av förklarliga skäl utgöra en risk för sig själv och sin omgivning.

Stockholm den 22 oktober 2010

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)