Retroaktiv åldersbedömning av ensamkommande

Motion 2018/19:220 av Jörgen Grubb (SD)

av Jörgen Grubb (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en retroaktiv åldersbedömning av de ensamkommande som anlänt de senaste fem åren och om att vid uppenbart fusk ska omedelbar utvisning verkställas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det finns tydliga signaler både i Sverige och i andra länder på att de så kallade ensamkommande barnen ljugit om sin ålder för att de ska bedömas vara barn och på så sätt få ett antal ekonomiska fördelar samt lättare få uppehållstillstånd.

I tv-programmet Uppdrag granskning erkände till och med en asylsökande att så var fallet och att människosmugglare uppmanar till detta beteende. 

I vissa fall har det visat sig att den ensamkommandes verkliga ålder kraftigt överstigit åldern som avgör om personen ska bedömas vara barn eller vuxen. En del av de ensamkommande som verkligen är barn har råkat mycket illa ut på grund av detta, då de placerats tillsammans med personer som uppgett sig vara ensamkommande barn men som visat sig vara vuxna. En pojke blev utsatt för en våldtäkt av en vuxen man till följd av det. Inget barn ska någonsin placeras tillsammans med vuxna män och på så sätt riskera att bli utsatt för någon form av övergrepp eller annan brottslig handling.

Den senaste statistiken som finns angiven för de nyanlända som valde att göra ålderstestet är att över 80 % visade sig ljugit om sin ålder.

Det är heller inte rätt att vuxna människor ska få tillgång till alla de ekonomiska fördelarna som man får som barn i Sverige. Individer som ljugit om sin ålder och på så sätt tagit resurser från personer under 18 år samt ökat sina chanser till uppehållstillstånd har brutit mot såväl lagar som hederskodex och bör dömas därefter.

Precis som Skatteverket kan skönstaxera personer 5 år tillbaka i tiden, anser vi att även de ensamkommande ska kunna åldersbestämmas retroaktivt. Om det efter en sådan åldersbestämning är ställt bortom allt rimligt tvivel att en person ljugit om sin ålder ska uppehållstillståndet dras tillbaka och han/hon utvisas till sitt hemland eller det land personen påstått sig komma ifrån.

Jörgen Grubb (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-30 Granskad: 2018-10-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)