Reseersättning med miljöstyrning

Motion 2017/18:20 av Niclas Malmberg (MP)

av Niclas Malmberg (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om hur dagens bilersättning kan ersättas med en skattefri reseersättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den skattefria ersättning som en arbetsgivare idag kan betala ut för bilresor i tjänsten ger ett ekonomiskt incitament att välja bil framför andra transportslag. Med en skattefri reseersättning som är oberoende av transportslag skulle tvärt om ett ekonomiskt incitament ges att välja cykel eller kollektivtrafik, eftersom reseersättningen då ofta kommer att vara högre än de faktiska kostnaderna. För att inte ett sådant system ska leda till en utökning av den totala utbetalningen av reseersättning måste dock en lägsta sträcka för när skattefri reseersättning kan betalas ut finnas.

Mot bakgrund av detta bör regeringen återkomma med förslag till hur dagens bilersättning kan ersättas med en skattefri reseersättning i enlighet med vad som anförs i motionen.

 

Niclas Malmberg (MP)

 

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-12 Granskad: 2017-09-14 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)