Rättvis skatt vid sjuk- och aktivitetsersättning

Motion 2018/19:1882 av Marianne Pettersson (S)

av Marianne Pettersson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare steg för att avskaffa skatteklyftan mellan lön och sjuk- och aktivitetsersättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den S-ledda regeringen har tagit flera steg för att ta bort den så kallade pensionärs­skatten, det vill säga skatteklyftan mellan lön och pension. Pensionärsskatten ska vara helt avskaffad senast 2020. Helt rimligt med tanke på att Sverige är det enda landet i Europa som beskattar pensionärer högre än löntagare. Skattediskrimineringen mot pensionärer måste bort helt och hållet!

Hittills är det främst ålderspensionärerna som fått del av satsningen. Regeringens löfte om helt avskaffad pensionärsskatt gäller dessutom bara ålderspensionärerna. Men även personer med sjukersättning och aktivitetsersättning (tidigare kallade förtidspensionärer) har fått sänkt skatt. Aktivitetsersättning kan man få om man är under 30 år och sjuk minst ett år. Sjukersättning kan man få om har en stadigvarande sjukdom och är mellan 19 och 64 år.

Från och med 1 januari 2018 började den reducerade skatten att gälla för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning, sammanlagt cirka 340000 människor. Den sänkta skatten innebär cirka 1600 kronor mer per år vid genomsnittlig kommunalskatte­sats för personer som har hel sjukersättning på garantinivå. För dem som har högsta möjliga ersättning, och genomsnittlig kommunalskattesats, blir det cirka 2500 kronor mer per år.

Det är välkommet att även personer med sjuk- och aktivitetsersättning fått sänkt skatt. Skatteklyftan i förhållande till löntagarna är orimlig även för dessa grupper. Det handlar om människor med ytterst låga inkomster med kroniska sjukdomar/funktions­nedsättningar. Skattediskrimineringen jämfört med löntagare måste bort även för denna grupp!

Regeringen bör i framtiden överväga ytterligare steg för att avskaffa skatteklyftan mellan lön och sjuk- och aktivitetsersättning.

Marianne Pettersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)