Rätten för ofrivilligt barnlösa att få fler möjligheter till assisterad befruktning

Motion 2017/18:2204 av Kerstin Nilsson (S)

av Kerstin Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erbjuda ofrivilligt barnlösa flera möjligheter till assisterad befruktning så länge det finns medicinska möjligheter till ett lyckat resultat och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att vara ofrivilligt barnlös är ofta förenat med sorg, livskris och medför ibland depressioner och andra negativa hälsotillstånd. Idag erbjuds olika antal behandlingsmöjligheter beroende på var i landet vården utförs. Villkoren och väntetiden för behandling är också varierande.

När det gäller insemination gäller mellan 3 och 6 försök och vid IVF-behandlingar gäller mellan 1 och 3 försök. För personer som inte lyckas bli gravida vid dessa få behandlingar återstår endast möjligheterna till att bekosta kommande behandlingar själva i Sverige eller, som allt oftare sker, i utlandet.

Enligt WHO, Världshälsoorganisationen, är ofrivillig barnlöshet att betrakta som sjukdom. Som sjukdom skall ofrivillig barnlöshet behandlas därefter. Detta efterlevs endast i begränsad omfattning. Detta är en sjukdom som bör behandlas så länge det finns möjligheter till lyckat resultat. Behandling bör erbjudas på likvärdiga villkor oavsett var man bor och vara tillgänglig för såväl olikkönade par som samkönade par och ensamstående kvinnor.

Kerstin Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)