Progressiva fortkörningsböter

Motion 2015/16:1293 av Per Klarberg (SD)

av Per Klarberg (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa progressiva fortkörningsböter likt det finländska systemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagsläget är bötesbeloppet för fortkörning fasta belopp beroende på hur mycket man överskridit hastighetsbegränsningen.

Dessa är satta så att de, för de flesta, ska verka avskräckande, och i de flesta fallen fungerar de så. Däremot blir det en avsevärd diskrepans mellan en fortkörare som lever på existensminimum och en som ligger i den översta förmögenhets- eller inkomstpercentilen. För den som lever på existensminimum innebär 10 km/h för fort på en 50-väg en ibland ohanterbar kostnad, medan det för den välbeställde kan anses försumbart med tanke på upptäcktsrisken.

Syftet med bötessystemet är inte att få in pengar till staten, utan att skapa säkra vägar i vårt land. Det är därför viktigt att alla förare känner en lika stor benägenhet att följa hastighetsbegränsningarna. Så är inte fallet med dagens system.

I Finland tillämpas ett inkomstbaserat bötessystem där den som tjänar mycket får större böter, men som står i samma proportion till inkomst som de böter en fattigare får.

 

Per Klarberg (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)