Privat- och hushållsekonomi i skolan

Motion 2017/18:189 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om privat- och hushållsekonomi i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är inte alltid helt enkelt att lämna tryggheten som man under många år levt i som grundskole- eller gymnasieelev. Verkligheten är att väldigt många längtar till att lämna skolan, samtidigt som de möts av en chock då de inser att de måste skaffa sig en sysselsättning och klara sig själva. I mångt och mycket ser vi hur skolans roll som livsförberedande kraftigt sviktar då fler unga skuldsätter sig och på annat sätt missbrukar sin privatekonomi. För varje år som går förändras förutsättningarna för att få en dräglig livssituation, vilket är skälet till att samhället måste se till att alla som lämnar skolan är så väl förberedda på vad som komma skall som det bara går. För många som just flyttat hemifrån kommer chocken att man måste hushålla med sina pengar och planera en längre tid framöver.

Vardagsekonomin handlar kort och gott om att balansera utgifterna mot inkomsterna. Det handlar även om att ha en buffert för framtiden och hela tiden vara beredd på oplanerade utgifter. Genom att hitta bra rutiner som förenklar vanliga vardagsärenden kan man skapa en god framtid och slippa oroa sig för att hamna i en ond spiral som för många kan förstöra för olika möjligheter i framtiden. För att enklare kunna få en god överblick av hushållsekonomin kan man ta fram en månadsbudget och utgå ifrån den vid starten av kommande månad.

Problemet idag är att det för många inte är så självklart att göra en budget och planera framtiden. Detta kan tyckas vara självklarheter, men är skrämmande långt ifrån självklart för många, av den enkla anledningen att de inte fått veta hur man hushållar med sin privatekonomi. Resultatet blir att olika inkomster och utgifter läggs på hög från olika håll och kanter. Det uppkommer nya kostnader som man inte räknat med och småutgifter förvandlas till stora när de i klump samlas ihop. För många som fått sug att konsumera när pengarna är slut slutar eländet med onödiga lån och i slutändan skulder och betalningsanmärkningar. En satsning på att förebygga detta gör inte bara skillnad för enskilda individer, det innebär även en enorm samhällsekonomisk vinst.

Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att utforma förslag för att möjliggöra mer utbildning inom gymnasieskolan där elever lär sig om hur det är att hushålla med sin privatekonomi och vilka situationer man riskerar att hamna i om man inte får vardagen att gå ihop.

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-25 Granskad: 2017-09-25 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)