Placering av den nya viltmyndigheten i Skaraborg

Motion 2021/22:2729 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förlägga den nya viltmyndigheten till Skaraborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksdagen har i mars 2015 och 2016 beslutat att ge regeringen i uppdrag att bilda en ny Viltmyndighet. När man sen ska lokalisera den nya Viltmyndigheten bör man överväga var den ska placeras så att den verkligen får en nystart med ny och kunnig personal, nya ögon och som tar sig an viltfrågorna på ett praktiskt och lokalnära sätt. Denna myndighet ska självklart inte ligga i någon av våra större städer i Sverige utan ska självklart ligga i en kommun på landsbygden. Viltmyndigheten skulle med säkerhet kunna få en bra start i någon av kommunerna i Skaraborg då vi är nära naturen och att vi har en bred kompetens inom jakt och naturfrågor i hela Skaraborg. Jag föreslår därför att den nya viltmyndigheten placeras i Skaraborg.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)