Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Pausa pensionsutbetalningar

Motion 2021/22:877 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på egen begäran kunna göra paus i samtliga pensionsutbetalningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Framtidens arbetsliv ser annorlunda ut än det vårt pensionssystem är grundat utifrån. Vi ser ett ökat behov av att kunna arbeta längre men även mer flexibelt utifrån efterfrågan och arbetslust och ork. Med allt fler seniorer som efterfrågas för sitt kunnande efter att de gått i pension hänger inte vårt pensionssystem och regelverket kring detsamma med.

Viss del av pensionen går att påbörja för att sedan på egen begäran sätta på paus när man väljer att under en period gå tillbaka i arbete men inte hela på grund av en teknikalitet som gör det olagligt något som omgående måste regleras.

Med uppemot 350 000 ”jobbonärer” som tar ut pension och arbetar parallellt är det här en viktig fråga att komma till bukt med.

Den allmänna pensionen går att pausa men alltså inte tjänstepensionen. Inte ens när förmånstagaren själv ansöker om att få slippa utbetalningar kan betalningarna stoppas. Formuleringen i inkomstskattelagen säger att en tjänstepension under de första fem utbetalningsåren måste betalas ut med samma månadsvisa belopp eller högre. En teknikalitet som gör att har du väl börjat tagit ut din tjänstepension så kan du inte pausa utbetalningarna och hindras därmed från att gå tillbaka i arbete med mindre än att du måste skatta större delen av inkomsten då den räknas samman med pensionsutbetalningen. Ett hinder för individens frihet att styra över och se om både sin framtid och sin ekonomi samtidigt som det bidrar negativt till möjligheten att få kvalificerad arbetskraft tillbaka i arbete och därmed bidra till samhällsuppbyggnaden. En teknikalitet som krockar med vardagen och skyndsamt måste förändras för att vi ska kunna bygga Sverige starkt.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)