Övervakningsansvar vid tvångsavvisningar

Motion 2020/21:517 av Josef Fransson (SD)

av Josef Fransson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frånta Migrationsverket övervakningsansvaret vid tvångsavvisningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan augusti 2018 har Migrationsverket uppdraget att övervaka hur Kriminalvården och polisen sköter utvisningar av asylsökande som sker med tvång. Kriminalvårdens förtroende för Migrationsverket har dock visat sig vara svagt då man i många fall har använt sig av så kallade dolda avvisningar där man helt sonika inte har meddelat Migrationsverket att en avvisning är på gång. Detta kan och bör tolkas som att det finns tjänstemän på Migrationsverket som agerar aktivistiskt och läcker vidare denna infor­mation för att på olika sätt försvåra Kriminalvårdens arbete att utföra fattade beslut. Det är uppenbart att Migrationsverket skyndsamt behöver fråntas uppdraget att övervaka tvångsavvisningar.

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-29 Granskad: 2020-09-29 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)