Överlåtelse av föräldradagar

Motion 1999/2000:Sf233 av Yvonne Ångström m.fl. (fp)

av Yvonne Ångström m.fl. (fp)
Många ensamstående föräldrar har i dag en i många
sammanhang orimligt tung situation, både ekonomiskt och
arbetsmässigt.
När en förälder blir sjuk finns det i vissa fall möjlighet att överlåta
föräldrapenningdagar till mor- eller farförälder, men den överlämningsrätten
gäller endast då den andra föräldern går ut i förvärvsarbete. Det finns många
fall där den ensamstående föräldern definitivt inte kan utnyttja detta, om hon
eller han har ensam vårdnad om barnet/barnen och den andre föräldern bor
på annan ort är det helt omöjligt. Det vore därför i högsta grad rimligt att en
ensamstående förälder, som själv av olika skäl - t. ex. egen sjukhusvård -
inte kan utnyttja föräldradagarna, fick överlåta sin rätt på mor- eller far-
förälder.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagändring när det
gäller överlåtelse av föräldrapenning, så att det blir möjligt för
ensamstående föräldrar att överlåta sin rätt till mor- eller farförälder
eller annan nära anhörig i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 1 oktober 1999
Yvonne Ångström (fp)
Johan Pehrson (fp)
Helena Bargholtz (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)