Obligatorisk registrering och id-märkning av katter

Motion 2016/17:941 av Catharina Bråkenhielm (S)

av Catharina Bråkenhielm (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att djurskyddslagen bör kompletteras med en lag om obligatorisk märkning och registrering av katter och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av djurskyddslagen gällande att ägare ska kunna ställas till svars för djur som inte behandlas väl eller överges och tillkännager detta för regeringen.

 

Motivering

I Sverige finns drygt 100 000 katter som saknar en ägare och ett hem. Detta är ett av våra största djurskyddsproblem. Många av dessa katter är oönskade till följd av att katter inte kastreras och att många går fritt ute. En del av dessa katter har haft en ägare som har övergivit dem, andra har fötts ute av en hemlös och övergiven katthona. Dessa förvildade och övergivna katter utsätts otvivelaktigt för ett kraftigt och utdraget lidande och går ofta en plågsam död till mötes på grund av svält, obehandlade parasitangrepp, infektioner eller skador. En del av katterna är högst älskade men saknar ID märkning och går vilse. Vår domesticerade katt klarar inte ett liv ute i ett så kallt klimat som i Norden, om den inte har kontinuerlig tillgång till föda samt tillräckligt skydd för väder och vind. En katt som tvingas leva ute året om klarar inte att försörja sig på enbart jakt, särskilt inte vintertid. Vi har svårt att tänka oss att släppa ut våra hundar och hästar i hopp om att de ska klara sin egen försörjning vintertid. Man överger inte ostraffat en hund eller häst att svälta ihjäl. Men tusentals katter överges och lämnas åt sitt öde varje år. Det står helt klart i strid med djurskyddslagen att utsätta ett djur för lidande. Att vara ägare till ett djur är ett stort ansvar. En ägare ska kunna ställas till svars för djur som inte behandlas väl.

Katterna har helt klart en mycket lägre status än hästar och hundar i vårt land och detta är inte acceptabelt.

Att överge sin katt till att försörja sig och skaffa skydd på egen hand borde vara ett brott mot lagen, och ägaren borde kunna ställas till rättsligt ansvar för att ha brustit i sin vård och omsorg av katten detta bygger dock på att man vet vem ägaren till katten är.  Det är alltså idag lätt att utan påföljd överge sin katt. Detta är en stor och allvarlig brist i vårt rättssamhälle.

Vid översynen av djurskyddslagen bör det förordas om obligatorisk märkning och registrering av katter. Man bör också se över möjligheten att det ska bli brottsligt att överge tamdjur.

 

Catharina Bråkenhielm (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)