Nej till uranbrytning

Motion 2015/16:1027 av Matilda Ernkrans (S)

av Matilda Ernkrans (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör säga nej till uranbrytning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige måste stå upp för ett nej till uranbrytning. I några kommuner i Örebro län finns i berggrunden alunskiffer. Om denna krossas frigörs tungmetaller och radioaktiva ämnen som utgör ett allvarligt hot mot markområden, grundvatten och odling under överskådlig tid.

Konventionell gruvdrift i urberg är en viktig näring, inte minst i Sverige. Våra alunskiffrar har däremot fredats från exploatering sedan 1970-talet. Men till följd av Sveriges extremt exploateringsvänliga minerallagstiftning står nu en rad prospekteringsföretag i kö för att få påbörja utvinning av bland annat uran och fossilgas ur alunskiffer. Det röner stor oro i delar av Örebro län där det finns mycket negativa påminnelser om brytning av alunskiffer. Motståndet är starkt och likaså det folkliga engagemanget mot brytning. Därför bör Sverige säga nej till uranbrytning.

Matilda Ernkrans (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)