Nationell handlingsplan för att minska drunkningsolyckor

Motion 2016/17:2295 av Thomas Finnborg (M)

av Thomas Finnborg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för att minska antalet drunkningsolyckor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2014 var det värsta året på tolv år för drunkningsolyckor. 137 människor dog.

Under 2015 drunknade 122 personer. För att förhindra att antalet stiger de kommande åren måste Sverige skyndsamt anta en nollvision för antalet drunkningsolyckor. Visionen måste samtidigt kompletteras med en tydlig nationell handlingsplan.

Sveriges Radio har granskat 208 kommunala badplatser i 76 kommuner mellan Piteå och Simrishamn och kunde konstatera att det saknas livräddare vid de flesta badplatserna och att livbojar saknades på 18 av badplatserna.

Under 1997 beslutade riksdagen att en nollvision ska gälla för antalet döda i trafiken i Sverige. Trafikolyckor är inte den enda olyckstypen som omges av en nollvision från myndighetshåll. I oktober 2010 lanserade MSB en nollvision för dödsbränder, med hänvisning till att det dör i genomsnitt 100 personer i bränder varje år.

Utvecklingen kring drunkningsolyckor är skrämmande och helt oacceptabel. Om vi inte skyndsamt antar en ordentlig handlingsplan kommer antalet dödsoffer i drunkningsolyckor gå om antal dödsoffer i trafiken.

Därmed ber jag regeringen att skyndsamt utreda möjligheten för att minska antalet drunkningsolyckor i Sverige genom att anta en nationell handlingsplan för hur arbetet ska koordineras.

Thomas Finnborg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)