Nationell eventstrategi

Motion 2017/18:1100 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S)

av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för en nationell eventstrategi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Besöksnäringen är i Sverige en växande industri. 2013 omsatte turistnäringen i Sverige 284 miljarder SEK, vilket var en ökning med 3,9 procent jämfört med 2012, och den sysselsatte 173 000 personer, vilket var en ökning med 3,3 procent. Det är en industri som omfattar många branscher men framförallt servicenäringen med restauranger, hotell, konferensanläggningar, arenor samt annan kommersiell service och shopping. Det är också ett område där vi får möjlighet att visa upp allt det som sker i vårt land oavsett om det handlar om innovationer inom miljöteknik, vårt bevarande av svensk natur eller all den kultur som skapas i landet.

Det finns flera utvärderingar som visar hur besöksnäringen gynnas av större event. Ett exempel är handbolls-VM 2011 som, enligt en rapport producerad på uppdrag av Sveriges Hotell- & Restaurangföretagare, hade en turistekonomisk omsättning på 241 miljoner SEK.

Cykel-VM i Köpenhamn 2011 är ett annat exempel på megaevent med stor turistekonomisk omsättning, enligt tidiga beräkningar cirka 200 miljoner DKK.

Bland annat dessa framgångsrika event har lett till att Öresundsregionen tagit fram en gemensam och gränsöverskridande eventstrategi.

När det handlar om stora megaevent både inom sportområdet och inom mässor, konferenser med mera menar vi att staten bör ha en samlad strategi. Strategin bör göra en analys av vårt lands styrkeområden och ange en önskvärd inriktning samt hur stöd kan ges till regionala och lokala strategier. En sådan strategi kan med fördel tas fram i bred samverkan med både näringsliv och ideella aktörer inom området.

Fler stora event i Sverige har betydelse för livskvalitén hos invånarna genom ett större utbud av stora upplevelser, tillväxt inom besöksnäringen samt ett starkt varumärke för Sverige och därmed förutsättningar för fler utländska investeringar i Sverige.

Vi noterar med tillfredsställelse regeringens prioritering av turistnäringen och anser att arbetet med en nationell eventstrategi harmonierar väl med den inriktningen och det uppdrag som regeringen gett Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt.

 

 

Rikard Larsson (S)

Niklas Karlsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)