Möjligheten att använda friskvårdsbidraget till individuella anmälningsavgifter

Motion 2017/18:1179 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att företag genom friskvårdsbidraget helt eller delvis även ska kunna bekosta enskilda medarbetares individuella anmälningsavgifter till exempelvis motionslopp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Anställda som lever hälsosamt och tränar regelbundet presterar också bättre på jobbet. Genom motion och friskvård kan skador förhindras och riskerna för allvarliga sjukdomar begränsas. Friska arbetstagare är viktigt för såväl arbetsgivare som samhället i stort.  

Arbetsgivare utan egen motionsanläggning har möjlighet att skattefritt erbjuda personalen ett friskvårdsbidrag. Bidraget som arbetsgivarna ger till sina anställda för att motivera till fysisk aktivitet kan subventioneras skattefritt i enlighet med Skatteverkets regler. Det omfamnar motionsaktiviteter av enklare slag. Exempel på skattefri motion är gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, badminton eller squash samt lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy med mera. Den anställde kan även själv betala avgiften, och mot kvitto få ersättning från arbetsgivaren för sitt utlägg. Arbetsgivaren kan ersätta en anställds utlägg vare sig det avser årskort, klippkort eller enkelbiljetter utan att skattefriheten påverkas, under förutsättning att betalningen avser förmåner som uppfyller kriterierna för skattefria motions- eller friskvårdsaktiviteter. 

Men i dagsläget finns det en grupp som går miste om friskvårdbidraget, nämligen den som exempelvis inte köper gymkort, bowlar eller spelar tennis. Den som exempelvis istället joggar, åker skidor eller cyklar kan inte nyttja friskvårdbidraget så som regelverket ser ut idag. Med ett moderniserat friskvårdsbidrag kan även denna grupp omfattas.

Dagens regler säger att det bara är om man som arbetsgivare anmäler ett lag till ett motionslopp som det blir avdragsgillt för arbetsgivaren och skattefritt för den anställde. Är det individuella startavgifter går det inte att nyttja friskvårdbidraget. Det gäller såväl de stora loppen som Vasaloppet, Vätternrundan eller Lidingöloppet som lokala lopp som Springtime och Vårruset med mera. Det gör att den som motionerar på egen hand – vilket det kan finns olika skäl till såsom egna preferenser eller att det inte går att få ihop ett helt lag på arbetsplatsen – inte åtnjuter samma förmån.

Mitt förslag är att även enskilda anmälningsavgifter till motionslopp bör omfattas av rätten till friskvårdsbidrag. På så sätt uppmuntras även den som motionerar på egen hand.

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)