Minskad byråkrati för småföretagare

Motion 2010/11:N412 av Metin Ataseven och Fredrik Schulte (M)

av Metin Ataseven och Fredrik Schulte (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att minska byråkratin för småföretagare.

Motivering

Småföretagare är viktiga för samhället. Vi måste underlätta för entreprenörer att starta och driva företag. Många som startar nya företag kan uppleva att det är mycket byråkrati som krävs från början och även måste göras löpande. Alliansregeringen har förenklat mycket av de regelverk som fanns, men det behövs ytterligare simplifieringar.

Unga människor med invandrarbakgrund är särskilt benägna att starta eget och skapa egen försörjning. Att ha en affärsidé, att vara kreativ och envis är de viktigaste förutsättningarna för att lyckas som företagare. Man vill lägga all kraft på företaget. Det många företagare upplever är att byråkratin kring företaget tar mycket tid och kraft.

Det som småföretagare mest eftersträvar är ännu mer förenklingar av regelverket. Genom att förenkla regelverket gynnas både företagarna och staten. Företagaren kan koncentrera sig på det han/hon är bäst på, att driva företag. Entreprenören behöver fokusera på att marknadsföra, producera, utveckla och sälja produkter. Det är det som skapar arbetstillfällen och tillväxt.

Stockholm den 27 oktober 2010

Metin Ataseven (M)

Fredrik Schulte (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)