Minska kraftigt rovdjursdödandet av renar

Motion 2017/18:267 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda åtgärder för att mycket kraftigt minska rovdjurens dödande av renar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det finns runt 250 000 renar i Sverige. Varje år föds många tiotusentals renkalvar. På grund av det stora rovdjurstrycket dödas runt 50 000 renar och renkalvar varje år av rovdjuren.

Den kompensation som renägarna erhåller från staten för detta uppgår varje år till runt 60 miljoner, vilket inte alls motsvarar slaktvärdeförlusterna för renägarna.

Jag menar att det inte är rimligt att många tiotusentals renar och renkalvar varje år dödas av rovdjur. Så kan det inte fortgå. Det innebär ett djurlidande, och det innebär att rennäringens framtid hotas.

Regeringen borde därför utreda hur rovdjurens dödande av renar och renkalvar kan minska mycket kraftigt, för att trygga rennäringens framtid. Kan rovdjurens antal begränsas i hela det nuvarande renskötselområdet eller kan möjligen detta t ex behöva begränsas för att rovdjurstrycket ska kunna hanteras eller finns det andra lösningar som kan trygga rennäringens framtid?

När riksdagen behandlade min motion våren 2017 besvarades den med att arbete redan pågår i den riktning jag föreslog. Jovisst, det arbetet har pågått i decennier utan att rendödandet minskar. Jag vill att regeringen ska utreda en mycket kraftig minskning av rovdjurens dödande av renar och renkalvar eftersom nuvarande verklighet inte är acceptabel. Jag motionerar därför igen.

Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)