Minkfarmar

Motion 2016/17:1001 av Sofia Arkelsten (M)

av Sofia Arkelsten (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minkar ska ha möjlighet att bete sig naturligt och få tillgång till vatten med anledning av den nya djurskyddslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nuvarande regering har totalt misslyckats med att lägga fram en proposition om ny djurskyddslag. De motioner om förbättrat djurskydd som lämnades in under förra riksmötet är behandlade av utskott och kammaren och de flesta har avslagits med anledning av att en ny djurskyddslag väntades.

Utredaren Eva Eriksson lämnade ett förslag till ny djurskyddslag redan 2011. Förslaget bereddes i Regeringskansliet. Redan förra regeringen kritiserades av oppositionen för att inte ha lagt fram förslaget till riksdagen. Nuvarande regering har dock inte lagt fram någon ny djurskyddslag utan enbart aviserat propositionen för att sedan senarelägga den igen. Det förtjänar den skarp kritik för. Tidigast år 2017 kan förslaget komma på riksdagens bord.

Motionen nedan är behandlad innan den nya djurskyddslagen finns på plats, men frågan kommer med stor sannolikhet att beröras av den nya lagstiftningen, så med anledning av detta lägger jag följande motion igen:

Rödgröna regeringen har aviserat en ny djurskyddslag.

En viktig princip är att djur i fångenskap ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Lagstiftningen måste i större utsträckning ta hänsyn till djuren och ha som grundläggande ansats att människor har ansvar för att behandla djuren väl.

Frågan om minkars tillgång till vatten för att kunna simma som en del av det naturliga beteendet har diskuterats förut, och i en ny djurskyddslag blir det omöjligt att inte ta ställning till frågan om minkpälsbranschen. Det får inte vara så att djurskyddet åsidosätts för att bevara minkpälsbranschen som dessutom av allt fler uppfattas som etiskt ohållbar. Politiken måste stå upp för ett gott djurskydd.

Den nya djurskyddslagen måste snarast komma på plats, med tydliga bestämmelser om att minkar ska ha möjlighet att bete sig naturligt och få tillgång till vatten.

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)