Motionen utgår

Motion 2021/22:4374

Motion till riksdagen
2021/22:4374

Motionen utgår.

Motionen behandlas inte

Händelser

Inlämnad: 2022-01-25 Utgången: 2022-01-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)