med anledning av skr. 2020/21:7 Strategi för den arktiska regionen

Motion 2020/21:3720 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:3720

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

med anledning av skr. 2020/21:7 Strategi för den arktiska regionen

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 En hållbar strategi för Arktis

4 Klimat och miljö

4.1 Stopp för fossilutvinning i Arktis

4.2 Stopp för gruvdrift på djuphaven

4.3 Öka skyddet av havsområden

4.4 Biologisk mångfald

4.5 Hållbara transporter och infrastruktur

4.6 Digital infrastruktur

5 Internationell närvaro och militariseringen av Arktis

5.1 Norrbotten som militärt test- och övningsområde

5.2 Kärnvapenfritt Arktis

6 En rättvis handelspolitik

7 En modern samepolitik

8 Internationell samverkan och klimaträttvisa

8.1 Svalbard

2   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-13 Granskad: 2020-10-19 Bordlagd: 2020-10-20 Hänvisad: 2020-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)