med anledning av prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025

Motion 2020/21:3743 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:3743

av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

med anledning av prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025

Innehållsförteckning

1Förslag till riksdagsbeslut

2Inledning

3Ett modernt totalförsvar

3.1Ett stärkt totalförsvar

3.1.1Välfärden är samhällets bottenplatta

3.1.2Samhällsviktig verksamhet ska ägas offentligt

3.1.3Behovet av ett fungerande civilt försvar

3.1.4Beredskapslager och beredskapslivsmedel

3.1.5Frivilligorganisationerna och civilsamhället

3.1.6Enskilda människors krisberedskap

3.1.7Försvarsmaktens stöd till det civila samhället vid kriser och olyckor

3.1.8Utvärdering av totalförsvaret

4Det säkerhetspolitiska läget och hotbilder

4.1Ett väpnat angrepp mot Sverige är osannolikt

4.2Militär alliansfrihet

4.3Samarbete
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-29 Bordlagd: 2020-11-03 Granskad: 2020-11-03 Hänvisad: 2020-11-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)