med anledning av prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Motion 2017/18:3920 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V)

av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2017/18:3920

av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V)

med anledning av prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

1        Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Vänsterpartiets syn på krigsmaterielexport

5Exportkontrollens ramverk

6Kriterium för demokrati och mänskliga rättigheter

7Kvinnors rättigheter

8Politik för global utveckling

9Respekt för internationell humanitär rätt

10Korruption

11Lämpliga mottagare

12Länder i konflikt

13Legitimerande effekt

14Följdleveranser

15Öppenhet och transparens

16Import av krigsmateriel

17Uppföljning

2        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett förbud mot vapenexport till diktaturer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-11-07 Granskad: 2017-11-09 Bordlagd: 2017-11-10 Hänvisad: 2017-11-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)