med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition

Motion 2014/15:3091 av Annie Lööf m.fl. (C)

av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2014/15:3091

av Annie Lööf m.fl. (C)

med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1.Inledning: Ett bra Sverige som kan bli ännu bättre

2.Utsikter för svensk ekonomi

2.1 Global återhämtning i sikte

2.2 Goda utsikter för Sverige, om än dämpade av regeringens ekonomiska politik

2.3 Osäkerheter i regeringens prognos

3.Regeringens ekonomiska politik

3.1 Risker för svensk ekonomi och statsfinanser

3.2 Politik som riskerar att slå mot jobbtillväxten och efterfrågan i svensk ekonomi

3.3 Reformer för ökad konkurrenskraft fortsatt frånvarande i regeringens politik

4.Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken

4.1 Fortsatt ansvar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-05-06 Granskad: 2015-05-06 Bordlagd: 2015-05-07 Hänvisad: 2015-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)