med anledning av prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning

Motion 2005/06:Ju53 av Beatrice Ask m.fl. (m)

av Beatrice Ask m.fl. (m)
[1]

Advokaten, nr 1 2006

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-04-18 Bordläggning: 2006-04-19 Hänvisning: 2006-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)