Märkning av katter

Motion 2015/16:1872 av Elin Lundgren m.fl. (S)

av Elin Lundgren m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om märkning av katter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje höst överges ett stort antal katter av sina ägare. Ägarna flyttar ifrån sina sommarhus, byter bostadsort och lämnar en familjemedlem åt sitt öde.

Idag i Sverige räknar Djurens rätt med att det finns 100 000 övergivna katter.

En okastrerad katt som är lös kan i sin tur åstadkomma en kattfamilj som växer till en koloni av katter. Smittor, inavel och svält orsakar lidande. Många kattungar dör men många överlever och orsakar i sin tur nya familjer. En katthona beräknas kunna föda 120 ungar under sin livstid enligt Djurens rätt.

Ägarlösa katter borde kastreras, id-märkas och vaccineras. Ett stopp för smittspridning är nödvändigt.

Att öppna sitt hem för en katt, speciellt för en kattunge betyder att man har ett ansvar för denna familjemedlem runt 15 år, inte enbart en sommar.

 

Elin Lundgren (S)

 

Sanne Eriksson (S)

Åsa Lindestam (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)