Luftfartsverkets aktieandel i Västerås Flygplats

Motion 2010/11:T471 av Staffan Anger (M)

av Staffan Anger (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Luftfartsverkets aktieandel i Västerås Flygplats.

Motivering

Västerås Flygplats AB ägs idag till 100 procent av Västerås stad, efter att Luftfartsverket sålt sin andel om 40 procent för en krona. Företaget driver Västerås flygplats som är en viktig flygplats för befolkningen och näringslivet i Västmanland och norra Södermanland.

Landningsbanan är tillräckligt stor att landa och starta på med alla flygplanstyper. För närvarande trafikerar man Alicante, Barcelona och London.

Västerås Flygplats AB förlorade 23,5 miljoner kronor under 2006 och man håller på att rekonstruera företaget med nytt kapital och ny styrelse.

Det är mycket viktigt att Luftfartsverket finns med som aktieägare i företaget och ger det stöd i styrelsen som behövs för att skapa en bättre verksamhet i Västerås Flygplats AB, varför Luftfartsverket bör köpa tillbaka sin andel för samma krona som den såldes för.

Stockholm den 26 oktober 2010

Staffan Anger (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)