Likställande av mopedbilar med A- och epatraktorer

Motion 2017/18:266 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att likställa maxhastigheten för mopedbilar och A- och epatraktorer till 45 kilometer i timmen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vid tiden för andra världskriget fanns det i Sverige ca 5 000 epatraktorer, dvs ombyggda bilar med begränsningar vad gäller hastighet och utväxling, som fick framföras i max 20 km/timme.

Idag finns främst A-traktorer (vägtraktorer klass 1), ombyggda bilar som får köras max 30 km/timme med högt bränsleslukande motorvarv och låg växel.

Det finns nu också mopedbilar som liksom EU-mopeder får framföras med en maxhastighet av 45 km/timme.

Mina riksdagskollegor Cecilia Widegren och Mats Green förde i en artikel i Expressen/GT i juli 2017 fram viktiga fakta kring A-traktorer, som är ett frihetsinstrument för främst tusentals ungdomar på landsbygden.

I samband med att säkerhetskraven ökar på A-traktorerna ska Transportstyrelsen nu göra en översyn. Den bör självfallet innehålla förändringar så att A-traktorerna inte behöver köras på höga bränsleslukande varvtal liksom att deras maxhastighet ska likställas med EU-mopeder och mopedbilar.

Det är bra att rejäla bilar med god säkerhet kan användas av ungdomar på främst landsbygden till transporter till skola eller arbeten eller till kultur- och kontaktskapande aktiviteter. Det innebär en hushållning med resurser.

Riksdagen bör därför ge regeringen tillkänna att A- och epatraktorer får framföras med samma hastighet som EU-mopeder och mopedbilar samt med låga bränslesparande varvtal.

Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)