Låt Skaraborg bli namnet

Motion 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, S)

av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att återinföra namnet Skaraborg på Västra Götalands läns östra valkrets och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

”Vi äro musikanter alltifrån Västra Götalands läns östra ...”

Nja, det känns inte hemkärt precis.

Däremot: ”Vi äro musikanter alltifrån Skaraborg …” Det är både bekant och hem­kärt!

Tradition, kultur och ursprung speglar och skapar trygghet samt tillit i vårt samhälle. För skaraborgarna har texten till den traditionella visan blivit något förvrängd när val­kretsen och delar av det nya Västra Götalands län blev Västra Götalands läns östra.

Namnfrågan handlar också om att stärka demokratin och kopplingen mellan väljare och förtroendevalda. För skaraborgarna skulle det kännas mest naturligt om t.ex. Skara­borgspolitiker också formellt kunde kalla sig representanter för Skaraborg. Dessutom kan skaraborgarna lättare identifiera sina riksdagsledamöter om dessa presenteras som ledamöter från Skaraborg istället för från Västra Götalands läns östra valkrets.

 

 

Cecilia Widegren (M)

 

Ulrika Heie (C)

Patrik Björck (S)

Erik Ezelius (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)