Långsiktig satsning på kärnkraft för minskat koldioxidläckage

Motion 2013/14:N339 av Anna Hagwall (SD)

av Anna Hagwall (SD)
SD17

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en långsiktig satsning på kärnkraft och att därmed förhindra koldioxidläckage.

Motivering

Kärnkraften är gemensamt med vattenkraften ryggraden i den svenska elproduktionen.

Kärnkraftens positiva egenskaper är att den levererar relativt låga koldioxidutsläpp, jämn elproduktion, så kallad baskraft men även att elproduktionen är centraliserad och därmed har relativt låga kostnader för infrastruktur. Vi ser vikten av en långsiktig, stabil och säker leverans av kärnkraftsel till låga priser till företag och Sveriges energiintensiva basindustrier för att säkerställa global konkurrenskraft och därmed goda exportmöjligheter. Viktigt är att även förhindra koldioxidläckage, där minskad elproduktion och export för Sverige resulterar i att produktionen flyttar till mindre nogräknade nationer med sämre arbetsvillkor och obefintliga miljöregler samt att tränga undan fossila bränslen på den nationella marknaden. En satsning på säker, stabil och billig kärnkraftsel gynnar både tillväxt och den globala miljön.

Stockholm den 3 oktober 2013

Anna Hagwall (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)