Ländryggbesvär och foglossning vid graviditet

Motion 1988/89:So415 av Marianne Andersson och Ingbritt Irhammar

av Marianne Andersson och Ingbritt Irhammar
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So415

av Marianne Andersson och Ingbritt Irhammar
(båda c)

Ländryggbesvär och foglossning vid graviditet

Ryggont och ländryggbesvär är vanligt i samband med graviditet. Under
senare delen av graviditeten när belastningen på ryggen ökas kan besvären
bli mycket påtagliga. Att bäckenbenen luckras upp (foglossning eller
symfyseolos) under graviditeten är i och för sig inte något tecken på sjukdom
utan en naturlig process i kvinnans kropp som måste till för att barnet ska
kunna födas fram.

Allt fler kvinnor tycks dock numera få så uttalade ryggontsbesvär att det
inte är fråga om en normal följd av graviditeten utan måste betraktas som
sjukdom. I mycket svåra fall kan kvinnan bli oförmögen att röra sig normalt
under senare delen av graviditeten. Hon kan t o m bli rullstolsbunden.
Besvären kan också kvarstå under lång tid efter förlossningen.

Undersökningar visar att ungefär hälften av alla gravida kvinnor drabbas
av ländryggbesvär och en stor del av dessa får så stora problem att de blir
sjukskrivna. Besvären är vanligare och svårare bland omföderskor än bland
förstföderskor. Ryggskoleundervisning så tidigt som möjligt efter det att
graviditeten konstaterats har visat sig minska frekvensen svår ryggsmärta
något.

Trots att det numera föds ca 110 000 barn per år i Sverige och 50 - 55 000
kvinnor kommer att drabbas - många allvarligt - är sjukdomen föga utredd.

Den stora ökningen under senare år tycks ha tillkommit under den tid
p>—piller existerat. Ev. samband mellan p-pilleranvändningoch svår foglossning
är inte utrett.

Vi anser att orsakerna till symfyseolys - foglossning - bör undersökas
grundligt. Likaså bör alla gravida kvinnor få information om problemen och
riskerna för svårare besvär vid förnyad graviditet. Program för att förebygga
och åtgärda besvären bör utarbetas och erbjudas alla gravida kvinnor.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om forskning om svårartad foglossning i samband
med graviditet,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vikten av
information om foglossning till gravida kvinnor.

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om program för att förebygga och åtgärda svåra
ländryggbesvär i samband med graviditet.

Stockholm den 17 januari 1989

Marianne Andersson (c) Ingbritt Irhammar (c)

Mot. 1988/89
So415

3

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)