Lägg ned skolor som inte håller måttet

Motion 2018/19:496 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ny lagstiftning som gör att skolor som inte håller måttet tvingas läggas ned och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En växande andel av de svenska skolorna har idag en majoritet av elever som inte klarar målen och inte är behöriga till t.ex. gymnasiestudier. Dessa skolor ligger nästan uteslutande i svenska förorter och det är vanligt att dessa områden är klassade som särskilt utsatta områden.

Ens bakgrund ska inte få avgöra ens framtid, är något som politiker ofta säger – men som man har svårt att leva upp till. Man hade inte accepterat att skolor fullständigt underpresterat år efter år i Sveriges mer välbärgade områden och kommuner. Det ska vi inte heller acceptera i Sveriges förorter. Om en skola inte lyckas ge mer än hälften av eleverna fullständiga betyg fem år i rad bör skolan läggas ner. Det är bättre att eleverna sprids ut till andra skolor istället med bättre skolresultat.

Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)