Krafttag mot de som bedrar välfärden

Motion 2017/18:265 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa kontrollen av bedrägerier som rör skattebetalarnas pengar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett välfärdsland med utbyggda trygghetssystem som vi ska vara stolta över. För att värna dem inför framtiden är det viktigt att de inte missbrukas, och att detta säkerställs genom en god kontroll.

Idag är läget uppenbart otillfredsställande. Omfattande bedrägerier har t ex avslöjats inom assistansersättningen, som ska hjälpa personer med funktionsnedsättningar till att kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Vår sekretesslagstiftning är i grunden bra men om den försvårar för myndigheter att byta information för att t ex avslöja personer med falska eller flera identiteter, och som missbrukar våra trygghetssystem, så bör den ses över.

Riksdagen bör ge regeringen tillkänna att det behövs krafttag mot de som bedrar välfärden.

Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)