Kortare handläggningstider och bättre villkor för företag som vill göra miljöinvesteringar

Motion 2012/13:MJ247 av Louise Malmström (S)

av Louise Malmström (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över handläggningstiderna och villkoren för företag som vill göra miljöinvesteringar.

Motivering

Ser man det i ett längre perspektiv har svenska företag minskat sina utsläpp och ökat sin resurseffektivitet dramatiskt. Men det finns mycket kvar att göra. Många företag är också engagerade i frågan och vill verkligen anpassa sin verksamhet så att den påverkar klimatet så lite som det över huvud taget är möjligt.

För stora företag är de långa handläggningstiderna inom miljölagstiftningens område en bromskloss som försvårar investeringar som skulle vara miljömässigt fördelaktiga. Med en genomsnittlig processtid på fyra år hinner till exempel utländska investerare tröttna och välja ett annat land än Sverige att etablera sig i och all väntetid kostar pengar.

För små företag kan det i stället vara de stora investeringskostnaderna som sätter stopp. Ofta törs man inte göra de investeringar som krävs för att bli mer miljövänlig om avskrivningstiderna är så långa att man inte ens är säker på att företaget överlever den tid det handlar om.

Med anledning av ovanstående finns det skäl att se över hur handläggningstiderna inom miljölagstiftningens område kan förkortas och hur man kan stimulera små företag att ta steget att göra miljöförbättrande investeringar.

Stockholm den 20 september 2012

Louise Malmström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)