Konsekvenserna för Sverige rörande månggifte

Motion 2017/18:2171 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda konsekvenserna för kvinnor och barn på kort och lång sikt av att Sverige accepterar månggifte om äktenskap ingås i ett annat land, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utredningen bör ta hänsyn till frågor som hur barnens framtid påverkas och hur levnadsvillkoren ser ut för de kvinnor som berörs, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utredningen också bör beskriva vilka konsekvenser månggifte innebär avseende svenska lagar som arvsrätt och vad som gäller vid eventuell skilsmässa, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I september 2017 kunde vi i media läsa om mannen boendes i Nacka som har tre fruar. Nacka kommun hade placerat de tre fruarna i olika lägenheter. I Sverige är månggifte förbjudet. Trots detta finns det familjer där det förekommer. Sveriges lag tillåter nämligen månggifte om äktenskapet ingåtts i ett land där det är lagligt, även om den berörda familjen sedan flyttar till Sverige. Antalet familjer som består av en man och flera fruar beräknas öka i takt med att fler flyktingar kommer till Sverige. Idag beräknas det finnas ca 300 familjer i svensk folkbokföring som är familjer där fadern är gift med flera fruar. Detta kommer naturligtvis att på både kort och lång sikt få konsekvenser.

Därför vill jag att konsekvenserna för kvinnor och barn på kort och lång sikt av att Sverige accepterar månggifte om äktenskapet ingåtts i annat land och parterna inte har någon relation till Sverige utreds. Att utredningen tar hänsyn till frågor som hur barnens framtid påverkas och hur levnadsvillkoren ser ut för kvinnorna som berörs? Samt att utredningen också beskriver vilka konsekvenser månggifte innebär avseende svenska lagar som arvsrätt och vad som gäller vid eventuell skilsmässa.

Maria Stockhaus (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (3)