Kommunalisering av fastighetsskatten för näringsfastigheter

Motion 2012/13:Fi274 av Hans Ekström (S)

av Hans Ekström (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av möjligheten till en kommunalisering av fastighetsskatten för näringsfastigheter.

Motivering

Kommunerna får, efter förändringar i lagstiftningen, intäkterna från fastighetsavgiften för bostäder.

Olika uppfattningar kan finnas om detta är en lämplig ordning, men ett av de skäl som talar för denna ordning är att kommunen därigenom får ett incitament för att arbeta med att skapa förutsättningar för bostäder.

En del investerare, framförallt i storstadsområdena, upplever ett bristande engagemang från vissa kommuner för att skaffa mark för näringslivets investeringar i fastigheter. Därför borde en kommunalisering av fastighetsskatten för näringsfastigheter också utredas så att kommunerna också får ett incitament för att skaffa mark för arbetsplatser.

Stockholm den 5 oktober 2012

Hans Ekström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)