Klassificeringen av svenskt lantbruk som miljöfarlig verksamhet

Motion 2019/20:1027 av Åsa Coenraads och Lars Püss (båda M)

av Åsa Coenraads och Lars Püss (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte klassa lantbruk som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är en tillväxtregion med en bra utvecklingspotential inom jordbruks-, skogs- och livsmedelsexport. Skogsindustrin är Sveriges enskilt största nettoexportör och den av riksdagen beslutade livsmedelsstrategin bidrar till att sätta fokus på livsmedels­företagen i landet.

Jordbruks-, skogsbruks- och livsmedelsföretag bidrar till en levande landsbygd och binder samman stad och land. Det är därför viktigt att stärka förutsättningarna för företagande, handel och konkurrenskraft.

Idag klassas jordbruk som en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Detta kan göra det svårt att starta nya verksamheter eller utveckla sin befintliga verksamhet. Det gör det i många fall både dyrt och komplicerat för den enskilde företagaren förutom olusten att redan i den långdragna tillståndsprocessen målas ut som en miljöbov. Risken finns att detta hindrar viktig utveckling för livsmedelsproduktion och skogsexport. Helt i strid med både livsmedelsstrategin och en önskan om ett aktivt skogsbruk för export.

Sveriges lantbrukare ska inte behöva genomgå komplicerade processer eller skuld­beläggas för det mycket viktiga arbete som utförs för att förse landet med bra och klimatsmart mat som ökar landets självförsörjningsgrad.

Åsa Coenraads (M)

Lars Püss (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)