Jämställdhet i utbildningssektorn - från förskola till högskola

Motion 2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2018/19:1760

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Jämställdhet i utbildningssektorn – från förskola till högskola

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Lärdomar ett år efter metoo

5 Förskolan

5.1 Genuspedagogik i förskolan

6 Förskoleklass, grundskola och gymnasieskolan

6.1 Arbetet mot mobbning och andra kränkningar

6.2 Flytta ansvaret för kränkningar i skolan från DO till Skolinspektionen

6.3 Bättre elevhälsa

6.4 Stärkt elevhälsoskyddsarbete

6.5 Kvalitetsmärkning av läroböcker

6.6 Bättre studie- och yrkesvägledning

6.7 Stärkt elevinflytande

6.7.1 Förstärkning i skollagen när det gäller elevers individuella inflytande

6.7.2 Huvudmannen ska inte ha makt över hur elever
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)