Höj arvodet för vigselförrättare

Motion 2012/13:C314 av Per Lodenius (C)

av Per Lodenius (C)
C364

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arvodet för vigselförrättare bör höjas.

Motivering

Att vara vigselförrättare är ett hedersuppdrag. Samtidigt så kan uppdraget också innebära ganska mycket jobb. Det kan bland annat handla om planering inför vigseln tillsammans med brudparet. Det kan också innebära att vigseln sker på en plats som det tar tid för vigselförrättaren att ta sig till. Det kan också finnas önskemål om att vigseln ska ske på sådant sätt att vigselförrättaren behöver extra tid för att förbereda.

För detta uppdrag får vigselförrättaren ett arvode, ett arvode som är 110 kronor för en vigsel samt 30 kronor för påföljande vigsel samma dag, ett arvode som enligt uppgift varit oförändrat sedan 1960-talet. Att vara vigselförrättare är ett hedersuppdrag men arvodet för det uppdrag man utför borde vara mer anpassat efter det uppdrag man förväntas genomföra. Att det dessutom i princip inte höjts sedan årtionden innebär att det i realiteten sänkts kraftigt genom åren, på grund av det ändrade penningvärdet.

Vigselförrättare har ett viktigt uppdrag som också borde värdesättas ekonomiskt, varför arvodet bör höjas till en mer rimlig nivå än dagens 110 kronor för en vigsel och 30 kronor för påföljande vigslar samma dag.

Stockholm den 28 september 2012

Per Lodenius (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)