Hemlösa katter

Motion 2017/18:1092 av Lars Eriksson (S)

av Lars Eriksson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att hemlösa katter ska omfattas av en ny djurskyddslag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sveriges djurskyddslag måste under många år ha räknats till världens bästa. Den tillkom som en present till Astrid Lindgren 1987 och antogs året därefter. Det är nu 30 år sedan. En ny är aviserad av regeringen och på väg fram. Det är vi många som ser fram emot!

Djur som har ett svagt eller i princip obefintligt skydd i djurskyddslagen är hemlösa katter. Det lär finnas runt 100 000 katter som saknar ett hem. De skulle må bra av ett skydd i djurskyddslagen. Att en katt är hemlös kan ha flera orsaker som att den har gått vilse, är född utan ett hem eller har kastats ut av ägaren. Många gånger går dessa katter en plågsam död till mötes då de kan drabbas av smittor eller skadas av hårt klimat eller olyckor. Den okontrollerade förökningen är ett annat problem. Länsstyrelsen, polisen och ideella organisationer som jobbar med frågan ser alla ett behov av att hemlösa katter i någon form kommer att omfattas av djurskyddslagen.

Utredaren lämnar förslag om obligatorisk ID-märkning, om att övergivna och förvildade djur ska omfattas av djurskyddslagen och hanteras av länsstyrelsen, om ett uttryckligt förbud mot att överge djur, om krav på ägare att kontrollera reproduktionen och om en 16-årsgräns för att få vara juridisk djurägare. Om förslag som dessa kunde beaktas i ny lagstiftning skulle det vara välkommet. Därför bör riksdagen tillkännage för regeringen att det bör övervägas om hemlösa katter ska omfattas av en ny djurskyddslag.

 

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)