Hedersmord

Motion 2011/12:So493 av Amineh Kakabaveh (V)

av Amineh Kakabaveh (V)

1Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge haverikommissionen för utredningar om kvinnor som avlidit med anledning av brott begångna av närstående i uppdrag att särskilt utreda de fall där kvinnor uppges ha begått självmord under misstänkta påtryckningar och hot om att göra så.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen även bör inrätta en särskild haverikommission för hedersvåldsoffer som även uppmärksammar de pojkar som faller offer för hedersvåld.

2Inga fler balkongflickor

Under de senaste åren har media uppmärksammat flera fall med s.k. balkongflickor. För flickor och kvinnor som utsätts för olika former av förtryck i hederns namn blir ibland enda utvägen att kasta sig från balkongen efter hot och påtryckningar. Ibland blir de utsatta kvinnorna i stället knuffade av någon anhörig. I södra Stockholm har bara under våren 2011 fyra kvinnor drabbats av detta. Vi minns även Hanane Chakour, den 28-åriga marockanskan som bara varit i Sverige, i Malmö, i fyra dagar innan hon föll från Nydalalägenhetens köksfönster på tredje våningen mot en källartrappas betonggolv, samt den 16-åriga flicka som dog när hon föll från balkongen på fjärde våningen i Malmöstadsdelen Hermodsdal för ett par år sedan.

I båda fallen var det manliga familjemedlemmar som inledningsvis misstänktes för ett hedersrelaterat mord. Men precis som med alla andra balkongflickor har rättsväsendet inte lyckats döma någon gärningsman. Det senaste halvåret har fem balkongfall inträffat, varav tre där tonårsdöttrar fallit från balkonger och där deras föräldrar blivit misstänkta men släppts i brist på bevis. Dessa och flera andra fall saknas i statistiken över kvinnor som mördas i nära relationer.

Varje förundersökning av misstänkta hedersrelaterade brott som läggs ned är en skam för den svenska rättsstaten. Rättsstaten är den sista utposten i de offentliga systemen där hedersproblematiken ger sig till känna. Det är för sent då, arbetet mot hedersrelaterat våld måste börja redan i skolan.

Regeringen har aviserat en haverikommission för att utreda mord på kvinnor som begås av män i nära relation till offret. Det är en bra början, men ändå inte tillräckligt.

Det som glöms bort är att både kvinnor och män drabbas av hedersvåldet. Brott där män misstänks ha blivit utsatta för hedersmord bör även de utredas i enlighet med den haverikommission som regeringen avser att lägga fram förslag om. Vidare bör en specialkommission för hedersvåld upprättas för att balkongflickornas öden ska bli uppklarade.

För att förhindra att flera invandrarflickor och kvinnor avlider oförklarligt bör regeringen ge den aviserade haverikommissionen för utredningar om kvinnor som avlidit med anledning av brott begångna av närstående i uppdrag att särskilt utreda de fall där kvinnor uppges ha begått självmord under misstänkta påtryckningar och hot om att göra så. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Regeringen bör även inrätta en särskild haverikommission för hedersvåldsoffer som även uppmärksammar de pojkar som faller offer för hedersvåld. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2011

Amineh Kakabaveh (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)