Graviditetsrelaterade besvär

Motion 2010/11:Sf309 av Marta Obminska (M)

av Marta Obminska (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kvinnors graviditetsrelaterade besvär behandlas olika i trygghetssystemen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av trygghetssystemen för gravida kvinnor.

Motivering

Vissa gravida kvinnor mår mycket bra under graviditeten medan andra kvinnor lider av exempelvis foglossning, ryggont eller kraftigt och ihållande illamående. Tre av fyra gravida kvinnor är borta från arbetet i slutet av sin graviditet.

Samtidigt har det uppmärksammats att kvinnor med graviditetsrelaterade besvär behandlas olika av Försäkringskassan beroende på var de bor eller vilken handläggare de har. Handläggarna har ofta svårt att dra gränsen för när graviditeten ska ses som ett medicinskt tillstånd och därmed besluta huruvida kvinnorna har rätt till sjukpenning, havandeskapspenning eller förtida uttag av föräldrapenning.

Denna osäkerhet resulterar i stora offentliga kostnader för utredningar. Framför allt innebär den en otrygghet för de gravida kvinnorna som inte vet hur deras graviditetsrelaterade besvär kommer att bedömas och i och med det ekonomi kommer att se ut. Försäkringskassan har även dömts för könsdiskriminering av några kvinnor då den hade nekat dem sjukpenning för att deras besvär var graviditetsrelaterade.

Jag anser att regeringen bör analysera olikbehandlingen av kvinnors graviditetsrelaterade besvär i trygghetssystemen och att bristerna på området bör åtgärdas.

Stockholm den 25 oktober 2010

Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)