Ge alternativmedicin samma villkor som skolmedicin

Motion 2016/17:692 av Anna Hagwall (SD)

av Anna Hagwall (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta alternativmedicin på samma villkor som skolmedicin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sjukvården måste reformeras så att alternativmedicin blir möjligt att bedriva i Sverige. Skolmedicinen måste på så vis få konkurrens från andra aktörer och med en annan inriktning än den nu rådande. Patienterna måste kunna få välja vilken behandling och vård man vill ha. Idag måste man resa utomlands för att kunna få alternativ vård och det med pengar ur egen ficka. Alternativvård och skolmedicin skall ha lika status.

Anna Hagwall (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)