Fred, frihet och tolerans i stället för krigarkungar i centrala Stockholm

Motion 2012/13:Kr316 av Annika Lillemets och Valter Mutt (MP)

av Annika Lillemets och Valter Mutt (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma med förslag till lagstiftning om placering av statyer och utsmyckning av torg och andra offentliga platser med den inriktning som förordas i motionen.

Bakgrund

Vilka symboler och monument ett samhälle väljer att visa upp på centrala platser säger mycket om vilka värderingar det vilar på. De personer och företeelser man är stolt över och vill förknippas med, får statyer och monument resta över sig. Vad som anses viktigt och beundransvärt varierar naturligtvis över tiden.

Detta är påtagligt i Stockholm. Gustav II Adolf och Karl XII står staty på några av stadens mest centrala och välbesökta platser. Gustav II Adolfs ryttarstaty placerades på Gustav Adolfs torg 1796. Statyn av Karl XII, som pekar österut med sin värja, står i Kungsträdgårdens södra del sedan 1868.

De två envåldshärskarna ledde landet under olika perioder av Sveriges stormaktstid. Krig, misär och ett skoningslöst förtryck präglade denna epok. Sveriges stormaktstid var en mörk tid, i vårt land såväl som i andra länder som drabbades av svensk aggression.

Sedan statyerna över dessa kungar restes har Sverige väsentligen utvecklats till ett demokratiskt och fredligt land. Den forna aggressionen kommer visserligen numera också till uttryck i form av en överdimensionerad och djupt skamlig vapenexport. Krigarkungarna passar ändå sällsynt illa som symboler för vårt nutida Sverige som vi vill se det.

Därför vore det befogat att flytta statyerna av Karl XII och Gustav II Adolf till någon mer undanskymd plats. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Karl XII:s torg och Gustav Adolfs torg bör istället få andra symboler, statyer eller miljöer, som signalerar de värden vi nu värnar och värderar i vårt samhälle. Uttryck för fred, tolerans, mångfald, frihet och solidaritet ska välkomna stockholmare och besökare från hela världen. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening.

Stockholm den 5 oktober 2012

Annika Lillemets (MP)

Valter Mutt (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)