Förutsättningar för bra yrkesvägval i grundskolan

Motion 2021/22:2246 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ann-Sofie Lifvenhage (båda M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ann-Sofie Lifvenhage (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av information om vilka gymnasieprogram som leder till jobb på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att under de tidiga grundskoleåren informera om olika yrken och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortbildning till SYV, studie- och yrkesvägledare, om yrken och om arbetsplatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns ca 870 yrken i Sverige och en 16-åring känner till en bråkdel av dessa. Detta i kombination med att kunskapen om vad det innebär att arbeta inom yrken, speciellt inom ett antal branscher, har ett dåtidsperspektiv som blir felaktigt utifrån hur det faktiskt är på arbetsplatserna i dag. Kunskapen om dagens moderna arbetsplatser måste förändras och innehållet måste bli känt för dem som ska välja yrkesväg och för dem som ska vägleda till yrkesvägen. Därför är det viktigt att studie- och yrkesvägledare, SYV, förmedlar en modern nutidsbeskrivning av yrkena. För detta kan det behövas fortbildning i samverkan med näringslivet. Det är också viktigt att elever tidigt i grund­skolan får information om yrken och att detta kan ske i samverkan mellan undervisande lärare och SYV. Ju tidigare elever får en bredd av kunskap om yrken desto mer kunskap har de byggt upp för att kunna göra sina val och rätt val när de ska välja till gymnasiet. Det saknas i dag arbetskraft inom yrken som vi har stort behov av och det är viktigt att det förmedlas vilka gymnasieutbildningar som de facto leder till arbete. Sverige är en kunskapsnation och det är viktigt att vi tar vara på kunskap och använder den rätt för att yrkesvalen ska bli så bra som möjligt.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)