Förskola och undervisning i skyddat boende

Motion 2013/14:Ub292 av Lena Hallengren m.fl. (S)

av Lena Hallengren m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barns rätt till förskola eller skola under den tid de tvingas leva i skyddat boende med sin mamma.

Motivering

Varje år tvingas hundratals barn leva kortare eller längre tid på ett skyddat boende tillsammans med sin mamma. Orsaken är en situation där de inte kan bo i sin ordinarie bostad på grund av misshandel, hot och våld från man/make/pappa. Tiden i ett skyddat boende kan variera från enstaka dagar till många månader i hemkommunen eller i någon annan del av Sverige.

Eftersom anledningen till skyddat boende är våld och hot kan barnen oftast inte gå i sin ordinarie skola och där riskera att bli upptäckta, misshandlade, bortförda. Det är inte självklart att en annan skola anser sig kunna ta emot dem. De missar då undervisning, kommer efter i skolan och får inga rutiner i den redan så sönderslagna vardagen. Barn som inte uppnått skolåldern har ingen rätt till förskola utan tvingas även de vara på det skyddade boendet hela dagarna, samtidigt som mamman är i stort behov av hjälp och stöd.

Kvinnojourer som ofta är de som driver skyddade boenden har inte resurser att anställa egna lärare och förskollärare trots att utrymmet går att uppbåda. Det borde vara en självklarhet att barnen får delta i undervisning och förskoleverksamhet på det skyddade boendet eller på en näraliggande skola.

Stockholm den 1 oktober 2013

Lena Hallengren (S)

Matilda Ernkrans (S)

Carina Ohlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)