Förmånsbeskattning inom den nationella insatsverksamheten

Motion 2018/19:175 av Josef Fransson m.fl. (SD)

av Josef Fransson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda undantag i förmånsbeskattning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har medialt uppmärksammats hur brandmän och andra som ryckte in för att bekämpa sommarens skogsbränder fått beskedet att den kost och logi de fått i samband med släckningsarbetet ska förmånsbeskattas. Det handlar i många fall om boende i tält och skolor, och mat som ätits på stående fot för att snabbt kunna återgå i släcknings­arbetet. Schablonvärdet för kost för inkomståret 2018 är 235 kronor per dag om kosten är helt fri (minst tre måltider) eller 94 kronor för en enskild lunch eller middag. Dessa schablonvärden gäller oavsett om man äter lyxig trerätters på restaurang eller en kall måltid sittandes på en stubbe i skogen.

Sverigedemokraterna har sedan länge föreslagit att kontraktsanställda inom Försvars­makten ska slippa förmånsbeskattning av enklare måltider ute i fält. På samma sätt ser vi det som högst rimligt att personer som jobbar inom den nationella insatsverksamheten undantas från förmånsbeskattning. Även om de som nu kan komma att bli föremål för förmånsbeskattning av kost och logi på ett eller annat sätt kompenseras så ger lagstift­ningen en besvärlig administration. Denna fråga bör kunna snabbutredas och regeringen torde tämligen snabbt kunna återkomma med en justering i skattelagstiftningen.

Josef Fransson (SD)

Roger Richtoff (SD)

Caroline Nordengrip (SD)

Sara Seppälä (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-24 Granskad: 2018-10-25 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)