Förhindrande av falska konkursansökningar

Motion 2017/18:269 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förhindra falska konkursansökningar genom att kräva legitimation och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den som vill försätta sig själv eller sitt företag i konkurs gör en ansökan om det till tingsrätten. Personbevis ska skickas in men om det inte görs kan domstolen själv ta fram den handlingen.

Därför händer det ibland att någon annan falskeligen begär en person eller ett företag i konkurs, vilket tingsrätten okritiskt beviljar. Detta skadar personen eller företaget rejält och är naturligtvis helt orimligt.

Därför måste regeringen snarast se till att regelverket ändras så att tingsrätten måste säkerställa genom säker identifikation (t ex mobilt bank-ID eller legitimation) att den som ansöker om konkurs är den som har rätt att göra det, och ingen annan.

Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)